CHIA SẺ MIỄN PHÍ 2000 SÁCH VÀ TÀI LIỆU Y KHOA

Chủ nhật - 23/02/2020 22:47
CHIA SẺ MIỄN PHÍ 2000 SÁCH VÀ TÀI LIỆU Y KHOA
Testsach3
Testsach3

MÔN CƠ SỞ

GIẢI PHẪU

– Giải phẫu HVQY: http://bit.ly/2wezfPg

– Giải phẫu Y Huế: http://bit.ly/2Ln6u7T

– Giải phẫu Hà Nội: http://bit.ly/2LuKDvr

– Giải phẫu Y Tây Nguyên: http://bit.ly/2LuKDvr

– Trọn Bộ Video Giải Phẫu Học của Cố GS Nguyễn Quang Quyền: http://bit.ly/2wePlsh

– Bộ bài giảng GP Online của thầy Nguyễn Đức Nghĩa – giảng viên ĐH YHN : http://bit.ly/2MTIfmq

– Giải Phẫu Học Của Y Thái Nguyên

– Giải phẫu người – Trịnh Văn Minh

– Giản yếu Giải Phẫu Người: http://bit.ly/2NmzOgq

GIẢI PHẪU – POWERPOINT

– Tổng hợp 12 bài giảng Giải Phẫu của Y Hà Nội: http://bit.ly/2wfcnzj

– Tổng Hợp Bài Giảng Giải Phẫu của Y Phạm Ngọc Thạch: http://bit.ly/2wf8Kt4

– Tổng Hợp Bài Giảng Giải Phẫu của SG: http://bit.ly/2Lt94Jl

– Slide Thực Hành Giải Phẫu Trên Mô Hình: http://bit.ly/2MPUxMD

ATLAS:

– 1 Số Atlas giải phẫu : http://bit.ly/2wgxJfx

– Atlas Giải Phẫu Người Netter (bản tiếng việt): http://bit.ly/2MLbzf5

– Atlas Giải Phẫu Học Yokochi (Atlas trên xác): http://bit.ly/2LuQiBv

– Atlas Giải Phẫu Người – Phần Nội Tạng: http://bit.ly/2NkoKR1

– Atlas Giải Phẫu Người – Đại Học Y Dược SG: http://bit.ly/2MOmLre

– Atlas Netter phiên bản 6e: http://bit.ly/2wcqIfA

– Gray’s Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice, 41e – (Sách Giải Phẫu Tiếng Anh tham khảo chính thức cho sinh viên Y trên toàn thế giới, tất cả các sách giải phẫu Việt Nam đều tham khảo trong này) : http://bit.ly/2LoIcuc

– Gray’s Anatomy for Students 3e (Sách Tham Khảo cho Sinh Viên Y): http://bit.ly/2MPnacW

– Gray’s Atlas of Anatomy, 2e (Bộ Atlas tuyệt đẹp sinh viên Anh Mỹ hay dùng): http://bit.ly/2wgGTZt

SINH LÝ-SINH LÝ BỆNH,MIỄN DỊCH:

– Sinh lý học tập 1 YHN: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmNk1GUU1uYkd0cjQ/view

– Sinh lý học tập 2 YHN:https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmN2NaRjdTYXN3cUk/view

– Alats sinh lý học: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmRFN5ZWFZZ3dpYVE/view

– Bài giảng sinh lý học:

– Trắc nghiệm sinh lý học – Web làm online: http://yhoctructuyen.com/sinhly/test/frameset.html

– Sinh lý bệnh – ĐH Y Hà Nội: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxma2xHSWVZZnpCZVk/view

– Sinh lý bênh – ĐH Y Huế:https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmRERiWm93eDFBbFE/view

– Bài giảng Sinh lý bệnh – HV quân y: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmM0cxeDdzeENqOEU/view

– Trắc nghiệm SLB – ĐH Y Huế: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmb1FWeXFYU05iTTQ/view

– Trắc nghiệm SLB – HV quân y: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmZTJvUjc1bWVVdWs/view

– Miễn dịch học của đại học Y Hà Nội: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmQzNmeC0xRkRQaDA/view

HÓA SINH:

– Hóa sinh lâm sàng của ĐH Y Hà Nội: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmSndmZFZaVWpudFk/view

– Hóa sinh lâm sàng của ĐH Y dược HCM: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmbU9iZ2Nud…/view

– Giáo trình hóa sinh của ĐH Y Huế: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmYkZwaW1zcHg1VFE/view

– Một số chỉ số hóa sinh thường gặp: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmcXJMU2F0c…/view

– Trắc nghiệm hóa sinh: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmTmFYX3lwTThuajQ/view

– PCR và Real time PCR-Các vấn đề cơ bản và áp dụng trên lâm sàng:https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmNGxaRVJlSDBVa2M/view

DƯỢC LÝ:

-Dược lý học của ĐH Y Hà Nội: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmcnFmQVllM0ZwNFE/view

-Dược lý học của HV Y học cổ truyền VN: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmUjgtQjNDUWsyUEE/view

-Dược lý lâm sàng, nguồn bách khoa y học: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmNFk4X0o4RFQxQWs/view

-Dược thư quốc gia Việt Nam: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmQjBfMUx6NW96X1U/view

-Thuốc biệt dược và cách sử dụng: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmUmpPcVc1ZjdIcnM/view

KHÁNG SINH:

– Cuốn “Hướng dẫn sử dụng kháng sinh” của Bộ Y Tế: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmenNxQmFybHJGYjg/view

-Sử dụng kháng sinh tại bệnh viện Chợ Rẫy: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmblFLNEFPU1…/view

– Bài giảng về kháng sinh: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmaFkwbDBTWXA2Ym8/view

– Cơ chế tác dụng của kháng sinh: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmWTR0WmpiLTYzak0/view

– Sử dụng kháng sinh cho người cao tuổi: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmUy1wX3phelJaOXM/view

– Nguyên lý sử dụng kháng sinh: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmcWItczR4TC1US2s/view

CÁC MÔN CƠ SỞ KHÁC:

-Tiếng Anh chuyên ngành Y khoa: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmZWNNNlI2MTJwNDA/view

-Hóa học đại cương của Bộ y tế: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmcGp6c3d3ai1VdDg/view

-Giáo trình Vi sinh vật y học:https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmS3VoV0JsMjNuTzg/view

-Di truyền y học : https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmeXFzdEpmckNLdVk/view

NỘI KHOA

– Tổng hợp sách Nội Y1-Y4 (1): http://bit.ly/2Lt4ElZ

– Tổng hợp sách Nội Y1-Y4 (2): http://bit.ly/2LrmnKl

– Tổng hợp sách Nội Y1-Y4 (3): http://bit.ly/2NiGAnj

-Tạp chí Nội khoa: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmUlNCZ2dPSG92THc/view

-Triệu chứng học Nội khoa của ĐH Y dược Hồ Chí Minh, chủ biên PGS.TS Châu Ngọc Hoa: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmekZjWVdVbHVKUlE/view

-Nội cơ sở (dựa trên 200 triệu chứng của Y3): https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmSUlxd3RmazNaa1U/view

-Nội cơ sở của Đại học Y Huế: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmVEJ3NERuYXYzTzA/view

-Bệnh học Nội khoa của Y Hà Nội năm 2009: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmaTY0TjJEaEhpbUE/view

-Bài giảng Bệnh học Nội khoa của Y Hà Nội Tập 1: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmdmpEWlJzSHJzNUk/view

-Bài giảng Bệnh học Nội khoa của Y Hà Nội Tập 2: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmSVlDY1RndzlxSW8/view

-Bệnh lý học Nội khoa của Y Huế:https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmWlFCbnA4NXN4U2M/view

-Bài giảng Bệnh học Nội khoa của Học viện Quân Y

-Bài giảng hệ Nội khoa- chủ biên GS.TS Nguyễn Huy Dung:

-Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Nội khoa

– Điều trị học Nội khoa của Y Hà Nội

NỘI TIM MẠCH

-Một số bài giảng tim mạch: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmaHIzU0ROMjFPVEk/view

-Cập nhật điều trị rối loạn lipid máu -Hội tim mạch: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmdERZMG4xTE9Ubm8/view

-Tạp chí tim mạch học Việt Nam chuyên đề THA: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmUmZWOWNuU0tPU00/view

-Giải phẫu tim, ứng dụng trong siêu âm: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmVUhwVjA4QS10aUE/view

-Phục hồi chức năng tim mạch – GS. Phạm Gia Khải: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmZHlJRnZIdWJUZm8/view

-Bệnh học tim mạch – Phạm Nguyễn Vinh

-Khuyến cáo 2010 về các bệnh lý tim mạch và chuyển hóa: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmWFVISWZIOEJ6OVU/view

-Phác đồ chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch thường gặp 2015 của BV Nguyễn Phi Trương: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmZmc3NjlLTmZvWlk/view

-Bệnh Mạch Vành-GS.TS Nguyễn Huy Dung :https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmZHdFRGdFRzRCMGM/view

NỘI HÔ HẤP

-Chuyên đề về COPD: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmeDFScGtvaU0zMjA/view

-Chuyên đề về Hen phế quản:https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmSmFmWnZTUzF5ZWc/view

-Chuyên đề về Viêm phổi ở người lớn: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmTkt0MWE0TUMwTG8/view

-Các phương pháp chẩn đoán bệnh lý lồng ngực của PGS.TS Phạm Vinh Quang: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmZXg3MGNlcjRhTms/view

NỘI TIẾT

-Nội tiết cơ bản của bệnh viện Bạch Mai: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmRk1GMWVibVBEOEU/view
http://bit.ly/2Lsv9b6

THẦN KINH

-Sổ tay chuyên khoa thần kinh: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmVnVuZ3FLb3B0a0E/view

-Thực hành lâm sàng thần kinh học do PGS.TS Nguyễn Văn Chương chủ biên.

-Giáo trình Nội thần kinh do PGS.TS Hoàng Khánh: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmTHJfaVBJLU1XNVE/view

HỒI SỨC TÍCH CỰC – CHỐNG ĐỘC

-Hồi sức cấp cứu tiếp cận theo phác đồ: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmdmU5N0ZEZ18tUlk/view

-Hồi sức tích cực cơ bản của BV Bạch Mai: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmRjJmdXZ0ZG5HTGs/view

NGOẠI KHOA

-Tổng hợp tài liệu Ngoại khoa: http://bit.ly/2Lv7xm7

-Triệu chứng học ngoại khoa của Y Hà Nội: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmOWkxaC0yUzFZdTQ/view

-Bài giảng Bệnh học Ngoại khoa tập 1 của Y Hà Nội: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmZDBUUXJuU1ctTlU/view

-Bài giảng bệnh học Ngoại khoa tập 2 của Y Hà Nội: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmaEU0QjNUOFRXSFU/view

-Trắc nghiệm Ngoại khoa được biên dịch từ cuốn “Surgery: PreTest® Self-Assessment and Review” do PGS.TS Trần Đức Qúy chủ biên:https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmMVlpQnNaVENKWlU/view

UNG BƯỚU

Bộ tài liệu: http://bit.ly/2Lrn1Yh

NHI KHOA

Tổng hợp tài liệu Nhi Khoa: http://bit.ly/2NnZ0Dd

-Bài giảng nhi khoa của Y Hà Nội:

-Giáo trình Nhi khoa của đại học Y dược Hồ Chí Minh: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmd1RPTnVtdngxTEU/view

-Giáo trình Nhi khoa của đại học Y Huế:https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmQmRSNHZ5TnlsMW8/view

-Cẩm nang điều trị Nhi khoa: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmOTlrekdZTDVzNjA/view

-Bệnh học y khoa – nguồn Bách khoa y học: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmSWduWk9iNTVSaUE/view

-Thực hành lâm sàng Nhi khoa của đại học Y Hà Nội: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmZnh6ZmFyQllFTTg/view

-Phác đồ điều trị nhi khoa – Bệnh viện Nhi Đồng 1: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmRVVvV1V1OHB0QkE/view

-Phác đồ điều trị nhi khoa – Bệnh viện Nhi Đồng 2: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmTG1sa0t5SWl6a…/view…

-Phác đồ điều trị ngoại nhi – Bệnh viện Nhi Đồng 2:https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmSTZmb0JzbUlfYkE/view

SẢN

-Sản khoa hình minh họa:https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmTFNqS1hndmZ2alk/view

-Bài giảng sản phụ khoa của Đại học Y Hà Nội gồm 2 tập:

Tập 1: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmSGNRdE5pQlcwYjg/view

Tập 2: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmdHV6dTEwQjl3YjQ/view

-Những vấn đề trong Sản phụ khoa: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmZ0RSUFNvZ0pOTFk/view

Bộ tài liệu: http://bit.ly/2NjfuN3

CHUYÊN KHOA LẺ

DA LIỄU

-Các bệnh da liễu thường gặp:https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmcmlKUEQ0SDlCTms/view

-Bài giảng da liễu học của ĐH Y dược HCM do GS.TS. Nguyễn Văn Út chủ biên:https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmc0x5UDVQbnNEam8/view

TAI MŨI HỌNG

https://drive.google.com/file/d/1uNUrDkIuX0fhe_y3hQmMyhPVvZGGFyte/

RĂNG HÀM MẶT

https://drive.google.com/file/d/1BepdvlpJEh85edlOHFr1ChunX56M6oit

CẬN LÂM SÀNG

XÉT NGHIỆM

-Các xét nghiệm thường quy-Áp dụng trong thực hành lâm sàng:

X-QUANG

-Thực hành X-quang Ngực của TS. Nguyễn Văn Thành: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmQ3NzZ3BVY2Q4cXM/view

-Interpreting Chest X-ray Illustrated with 100 Cases-Cambride University Press (Tiếng Việt) : https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmRVFza1pqYW1xR3c/view

– X-Quang ngực cho sinh viên Y khoa: https://drive.google.com/open?id=1jKjMnUTouMQeyGBSARB2-cgOdMR-tmsW

ĐIỆN TÂM ĐỒ:

-Hướng dẫn đọc điện tim-Gs.Trần Đỗ Trinh: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmTGphdWhvcnltYUk/view

-Thực hành đọc điện tim-PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn:https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmYmhoQnZwbVZhNDg/view

-Sổ tay điện tâm đồ-Phạm Nguyễn Vinh: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmaENfbFctdndnem8/view

-Điện tâm đồ trong thực hành lâm sàng: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmN0NqRG92aFBYclE/view

-Bài giảng ĐTĐ-HV quân y: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmVlhySDAwRzBvd2c/view

-Bài tập điện tâm đồ-Dùng cho sinh viên Y Khoa và bác sĩ đa khoa thực hành:https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmTGdwRDh5cnBzU1U/view

-150 vấn đề điện tâm đồ: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmRm1MQ3d1UnFVMVU/view

-Học ECG qua các bài tập: https://drive.google.com/…/0Bw0Y1kRVykxmcFEzZWNGMUtXZzg/view

-VIDEO ĐIỆN TIMhttp://bit.ly/2wzxuw6

-Sách ECG dịch: http://bit.ly/2ozlzKt

-Atlas điện tâm đồhttp://bit.ly/2owld7w

-ECG Phạm Ngọc Thạch: http://bit.ly/2oAygoi

-Điện tâm đồ trong thực hành lâm sàng: http://bit.ly/2LSKtho

-Ecg cho người mới bắt đầu: http://bit.ly/2LR469y

-Learn ecg in a day: http://bit.ly/2oAY8jO

-The ecg made easy: http://bit.ly/2oAU5nC

-Một số hội chứng trong ecg: http://bit.ly/2LS3eSi

CT SCAN

CT-MRI Đầu – Cổ: https://drive.google.com/open?id=1Q7O9OeKYF0uyGJ8OPhMFEqy4Lvnjkq3T

CT-MRI Ngực – Bụng – Chậu: https://drive.google.com/open?id=11Ai60GQpWonrq9y-Bc1Fps0Hm-0QO52H

PHẦN MỀM

-Từ điển Giải Phẫu Học: http://bit.ly/2MT1iNR

-Atlas Giải Phẫu Người 3D – Visible Body Human Anatomy Atlas: http://bit.ly/2Nkut9z

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây